Částečná uzavírka kruhového objezdu – Rondel

V posledních dnech jste si Vy co v Plzni bydlíte nebo projíždíte nemohli nevšimnout částečné uzavírky kruhového „nadjezdu“ (dále jen Rondel) nad Karlovarskou třídou, což je zároveň silnice I/20 ve správě ŘSD.

 

Uzavírka je na Rondelu už více než dva měsíce bez toho, aby se práce nějak posouvali. Zjišťoval jsem proč se práce neposouvají a jak dlouho bude ještě uzavírka. Oslovil jsem proto Magistrát města Plzně a Plzeňský kraj. Oba dva úřady odpověděly velmi rychle, ale výsledkem byla pouze informace, že se jedná o silnici I. třídy číslo 20, kterou má ve správě od roku 2001 ŘSD a tudíž veškeré opravy a uzavírky jsou v její kompetenci.

ŘSD se s odpovědí trochu zdrželo, nicméně nakonec taky dorazila. K mému velkému zklamání jsem se dozvěděl, že mosty jsou v havarijním stavu a uzavírka je trvalá. Pokusím se zjistit další informace ohledně vývoje a případných kroků ze strany města, jestli bude naplánována nějaká oprava.

Spread the love